Het Minkema College voor havo/ath/gym
WoerdenLWOO, VMBO, HAVO, VWO
2427 leerlingen

2 vestigingen
Het Minkema College voor lwoo/vmbo-b/vmbo-k/vmbo-t

Steinhagenseweg 3A
3446 GP Woerden

968 leerlingen, waarvan: 429 leerlingen VMBO vanaf leerjaar 3
- 56% in de eerste twee leerjaren (incl. 62 leerlingen LWOO), waarvan:
- 44% VMBO vanaf leerjaar 3 - 18% basisberoepsgerichte leerweg
- 33% kaderberoepsgerichte leerweg
- 48% theoretische leerwegOpbrengstenkaart 2015  
 
ONDERBOUW  
% leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in onderwijssoort    23% VMBO b, VMBO k
% leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in meerdere onderwijssoorten    77% VMBO
Rendement onderbouw     vergelijkingsgroep: VMBO-breed en VMBO-breed/HAVO
VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO
Adviesstructuur na 2e leerjaar    
vmbo b8% 
vmbo k-25% 
   
   
   
vmbo bk5% 
vmbo k(g)t4% 
   
   
 
vmbo b81% 
vmbo k66% 
vmbo (g)t68% 
   
   
 
vmbo bk0% 
vmbo k(g)t14% 
vmbo (g)t/havo2% 
   
 
 
vmbo k+19% 
vmbo(g)t+8% 
havo+2% 
   
 
         
% leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven   90%  94%  100%     
BOVENBOUW VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO
Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven  89%  92%  90%     
 
           
Gemiddeld cijfer centraal examen 2014            
Alle vakken   6,5  6,4  6,3     
 
           
Nederlands   6,1  6,4  6,3     
 
Engels, Frans en Duits   7,0  6,4  6,3     
 
Aardrijkskunde en geschiedenis            
 
Economie   6,6  6,3  6,2     
 
Wis-, natuur-, scheikunde en biologie   6,3  6,3  6,4     
 
Latijn en Grieks            
         
  VMBO b VMBO k      
Deelname examen 2014 per sector           
Economie   28% 29%      
Landbouw        
Techniek   39% 44%      
Zorg en welzijn   33% 27%      
           
        HAVO VWO
Deelname examen 2014 per profiel            
Cultuur en maatschappij        
Economie en maatschappij        
Natuur en gezondheid        
Natuur en techniek        
           
Links naar opbrengstenkaarten van andere jaren