Inspectie van het Onderwijs

Meerjarenopbrengsten VO 2015

(gebaseerd op resultaten behaald in 2012, 2013 en 2014)

Bevoegd gezag Stg. Nuborgh College Prot.Chr. VO op de Noordwest-Veluwe Bevoegd gezagnr. 42575
Naam school Nuborgh College Lambert Franckens
Adres Lange Wijden 50 BRIN 01FU
Plaats 8081 VV  Elburg Vestigingsnr. 1
 

Per onderdeel

 

Rendement onderbouw

3-jaarsgemiddelde 3,3
 

Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde       4,7 3,0
 

Gemiddeld cijfer centraal examen - relatief

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde       4,3 2,7
 

Cijfer schoolexamen minus cijfer centraal examen

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde -0,13 0,32
 

Gemiddeld cijfer centraal examen - absoluut

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde 6,63 6,41