Inspectie van het Onderwijs

Meerjarenopbrengsten VO 2015

(gebaseerd op resultaten behaald in 2012, 2013 en 2014)

Bevoegd gezag Stichting Achterhoek VO Bevoegd gezagnr. 42571
Naam school Gerrit Komrij College
Adres Parallelweg 7 BRIN 17AA
Plaats 7102 DE  Winterswijk Vestigingsnr. 0
 

Per onderdeel

 

Rendement onderbouw

3-jaarsgemiddelde 3,0
 

Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde 1,7 3,3 3,0 3,0 2,7
 

Gemiddeld cijfer centraal examen - relatief

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde 2,3 3,0 3,0 2,7 3,3
 

Cijfer schoolexamen minus cijfer centraal examen

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde -0,28 0,05 0,18 0,04 0,15
 

Gemiddeld cijfer centraal examen - absoluut

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde 6,68 6,30 6,33 6,39 6,43