Inspectie van het Onderwijs

Meerjarenopbrengsten VO 2015

(gebaseerd op resultaten behaald in 2012, 2013 en 2014)

Bevoegd gezag Stg. Minkema Voortgez. Onderw. in Woerd. e.o. Bevoegd gezagnr. 13360
Naam school Het Minkema College voor lwoo/vmbo-b/vmbo-k/vmbo-t
Adres Steinhagenseweg 3A BRIN 17AN
Plaats 3446 GP  Woerden Vestigingsnr. 1
 

Per onderdeel

 

Rendement onderbouw

3-jaarsgemiddelde 3,3
 

Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde 2,3 2,7 3,0    
 

Gemiddeld cijfer centraal examen - relatief

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde 2,7 3,0 2,0    
 

Cijfer schoolexamen minus cijfer centraal examen

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde -0,13 0,12 0,32
 

Gemiddeld cijfer centraal examen - absoluut

vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo vwo
3-jaarsgemiddelde 6,64 6,36 6,18